โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

กันยารัตน์ อยู่สูงเนิน

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 45%
ใช้งานล่าสุด 16-03-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
คณะ : วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา : วทบ.
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สถิติ
เกรดเฉลี่ย : 3.50
ระยะเวลา : 2002 - 2006

ไม่ระบุ

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

การวิเคราะห์ การนำเสนอ การสื่อสาร ความละเอียดรอบคอบ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Microsoft word Microsoft Excel Microsoft outlook Sap

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 78/1 ช้างม่อย , เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่, 50300
อีเมล : gunnybear@gmail.com
เบอร์โทร : 098 858 2322
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด