โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

สุปรียาร์ ปานปรานต

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 45%
ใช้งานล่าสุด 16-03-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : เทคโนโลยีราชมงพระนคร
คณะ : บัญชี
วุฒิการศึกษา : วทบ.
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.7
ระยะเวลา : 2018 - 2021

ไม่ระบุ

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านภาษา :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านการขับขี่ :

ไม่ระบุ
ที่อยู่ : 77 คลองสิบ , เขตหนองจอก , กรุงเทพมหานคร, 10530
อีเมล : supreyapran@gmail.com
เบอร์โทร : 098 789 5656
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด