46 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ

1.     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งถึงมือลูกค้า
3.     มีหน้าที่รับผิดชอบออกเอกสาร COA วัตุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานทดลอง/ทดสอบและสรุปผล ก่อนส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า
5.     มีหน้าที่รับผิดชอบทวนสอบสินค้าคืนจากลูกค้า
6.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ส่งให้กับลูกค้า
7.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกผลิตที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า หรือพบสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
8.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าคลังสินค้า กรณีติดตามสินค้าคืนจากลูกค้า และกักกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.     รายงานความผิดปกติ/กรณีฉุกเฉินให้ หัวหน้าแผนก ทราบเพื่อทำการแก้ไขเบื้องต้น
10.   มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือวัด ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

วิศวกรรมการผลิต

1.ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาในกระบวนการผลิต 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 4.จัดทำรายงานข้อมูลการผลิต
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ