46 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 20 จาก 40 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

บริการ

วีไอพีสิงคโปร์,วีไอพีมาเลเซีย
รายได้ 99,999 บาท

Line ID : worldlatte แอดเเล้วทักเลยค่ะ

-รับหญิงแท้

-20ปีขึ้นไป

-มีพาสปอร์ต พร้อมเดินทางและเริ่มงานทันที

https://sgvipbylatte1.blogspot.com/
img
สมาชิก

พนักงานแคชเชียร์

-บริการและต้อนหรับลูกค้า
-กรอกข้อมูลของลูกค้า
-คิดคำนวณเงิน
-ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
-ออกบิลของลุกค้า
-สรุปยอดขายและค่าใช้จ่าย
-และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Internal Audit

- จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ - ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบในบริษัทตาม KPI และ ISO - จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร - ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit - ออกใบ CAR ( Corrective Active Report ) และ NCR ( Non Conformance Report ) ตามระบบกฏเกณฑ์ ISO - ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ความเป็น IA ( Internal Audit ) ของ ISO
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่นิติกร

    • - ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
    • - ตรวจสอบหนังสือและสัญญาธุรกิจต่าง ๆให้เป็นไปตามขั้นตอนและการทำงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • - ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัด- ติดตามงานต่างๆของฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
    •  - งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย - หนังสือโต้ตอบ  งานแจ้งความร้องทุกข์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • - งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เลขานุการผู้บริหาร หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ

-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณา และธุรกิจออนไลน์ -วางแผนและเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ -วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย -วางางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ -ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Logistics Audit Officer

รับสมัครด่วน
29 พ.ค. 66

Logistics Audit Officer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
ตามตกลง
number of positions iconอัตรา
1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก(ตามตารางการตรวจสอบและระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ) แผนกคลังสินค้า แผนกรับสินค้า แผนก Production แผนกจัดส่งสินค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกธุรการ 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน ตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด(D18) 3. ตรวจนับสินค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภายในคือตรวจนับสินค้า ภายในคลังสินค้าของบริษัท ภายนอกคือ ตรวจนับสินค้าที่ The Mall/Outlet Mall/Tone Wiazrd (ทุกสาขา) 4. ร่วม ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ร่วม ตรวจสอบการตรวจสภาพรถและเช็คจุดต่างๆของรถที่ใช้งานในบริษัทฯ ทุกวันจันทร์ 6. สามารถเข้าไปทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดได้ ทุกแผนกในส่วนของฝ่ายคลังสินค้า 7. อบรมขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานใหม่และแจ้งพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ทราบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานหรือผู้รับผิดชอบ 8. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในแผนกที่รับผิดชอบ 9. เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานและความประพฤติที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 10. ดูแลเรื่องความสะอาดในพื้นที่ๆรับผิดชอบ 11. สามารถให้ข้อมูลสินค้าหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อมีการสอบถามมา 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 13. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 14. ดูแลรักษา อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 15. คิดพัฒนา วางแผนงานในหน้าที่ของตนให้ก้าวหน้าและเหมาะสมกับปัจจุบันในการทำงาน
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Content Sport officer

- สร้างสรรค์ Content เกี่ยวกับสินค้ากีฬา และบริการขององค์กร เพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทั้ง Social Media, Websites, Blog และ Newsletters ในรูปบทความ รีวิว ภาพ - สร้างสรรค์ Content เพื่อการโฆษณาสินค้ากีฬา - บริหารจัดการ Content ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ แบรนด์ และงานสื่อสารการตลาดขององค์กร -ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งภาพ ตัดต่อรูป วิดีโอ อัพเดท Content ลงสื่อต่าง -ดูแลเพจ FB fanpage ทำContent Post และสื่อสารกับผู้ติดตามเพจอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

พนักงานรับสินค้า

1.ตรวจรับสินค้า จากSupplier
2.ตรวจรับสินค้า ที่ลูกค้าขอคืน หรือ ขอเปลี่ยน หรือ ของส่งซ่อม ส่งเคลม
3.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกรับสินค้า
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เซลล์ต่างจังหวัด

1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า/ร้านค้า
2.รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่
3.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
รับสมัครด่วน
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ

1.     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งถึงมือลูกค้า
3.     มีหน้าที่รับผิดชอบออกเอกสาร COA วัตุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานทดลอง/ทดสอบและสรุปผล ก่อนส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า
5.     มีหน้าที่รับผิดชอบทวนสอบสินค้าคืนจากลูกค้า
6.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ส่งให้กับลูกค้า
7.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกผลิตที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า หรือพบสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
8.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าคลังสินค้า กรณีติดตามสินค้าคืนจากลูกค้า และกักกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.     รายงานความผิดปกติ/กรณีฉุกเฉินให้ หัวหน้าแผนก ทราบเพื่อทำการแก้ไขเบื้องต้น
10.   มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือวัด ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

วิศวกรรมการผลิต

1.ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาในกระบวนการผลิต 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 4.จัดทำรายงานข้อมูลการผลิต
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฺ์

1.เขียนแบบ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ร่วมกับฝ่ายขายหรือการตลาด 2.เขียนแบบ หรือออกแบบแม่พิมพ์พลาสสติก และชิ้นส่วนต่างๆ 3.ตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์พลาสติกที่ทำมาก่อนจะนำไปใช้งานจริง 4.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาคุณภาพของสินค้าที่เกิดจากแม่พิมพ์พลาสติก 5.ช่วยงาน แผนก R&D อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
img
สมาชิก

Admin Support

1)      ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางออนไลน์ ตอบทุกเพจของบริษัท
2)      ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3)      มีความอดทน มีใจรักบริการ พร้อมพัฒนาตนเอง
4)      คีย์ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าลงระบบหรืออัพเดทข้อมูลใหม่ๆให้เป็นปัจจุบัน
5)      ประสานงานกับลูกค้าได้
6)      ติดต่อประสานงานภายในกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัท
7)      รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำงานเป็นทีมได้
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Marketing

หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
หาลูกค้า 
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมไปยังลูกค้า
img
สมาชิก

พนักงาน

รับผิดชอบในการเขียนบทความและข้อมูลที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆของบริษัทฯ รวมถึงการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องในวงการ เพื่อโปรโมทบทความเหล่านี้ บนโซเซียลและบล็อกต่าง ๆที่สามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ เพิ่มโอกาสการเข้าชมเว็บ เพิ่มยอดขายของธุรกิจ อัพเดทเทรนของตลาดและสามารถขยายการรับรู้ของแบรนด์สินค้าในตลาดให้ได้
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ