บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์(ภูเก็ต) จำกัด

company

Admin Support

1)      ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางออนไลน์ ตอบทุกเพจของบริษัท
2)      ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3)      มีความอดทน มีใจรักบริการ พร้อมพัฒนาตนเอง
4)      คีย์ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าลงระบบหรืออัพเดทข้อมูลใหม่ๆให้เป็นปัจจุบัน
5)      ประสานงานกับลูกค้าได้
6)      ติดต่อประสานงานภายในกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัท
7)      รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำงานเป็นทีมได้