งานหาคน หางานที่ใช่สำหรับคุณ

ฝากประวัติ หรือ ฝากงานของคุณไว้กับเรา เพื่อโอกาสพบคนที่ใช่ และ งานที่ใช่ของคุณ

img

คนหางาน หาคนที่ใช่สำหรับคุณ

ฝากประวัติ หรือ ฝากงานของคุณไว้กับเรา เพื่อโอกาสพบคนที่ใช่ และ งานที่ใช่ของคุณ

img

งานล่าสุด

ด่วน

Internal Audit

ปริญญาตรี
กรุงเทพมหานคร
ตามตกลง
ตามตกลง 423
สมาชิก (2 วันที่แล้ว)
ด่วน

เจ้าหน้าที่นิติกร

ปริญญาตรี
กรุงเทพมหานคร
ตามตกลง
ตามตกลง 418
สมาชิก (3 วันที่แล้ว)
ด่วน

เลขานุการผู้บริหาร หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ

ปริญญาตรี
กรุงเทพมหานคร
ตามตกลง
ตามตกลง 422
สมาชิก (3 วันที่แล้ว)
ด่วน

Logistics Audit Officer

ปริญญาตรี
กรุงเทพมหานคร
ตามตกลง
ตามตกลง 418
สมาชิก (3 วันที่แล้ว)
ด่วน

Content Sport officer

ปริญญาตรี
กรุงเทพมหานคร
ตามตกลง
ตามตกลง 419
สมาชิก (3 วันที่แล้ว)
ด่วน

พนักงานรับสินค้า

มัธยมศึกษาตอนต้น
กรุงเทพมหานคร
ตามตกลง
ตามตกลง 499
สมาชิก (3 วันที่แล้ว)

งานทั่วทุกภาค

คนฝากประวัติล่าสุด

สมาชิก
ณภัทร จิระวิชฎา
งานวิศวกร
ปทุมธานี
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา,การปรับตัว/ยืดหยุ่น,ปรับตัว,ทำงานเป็นทีม
สมาชิก
นางสาวลลิษา จันทร์เจ้า
ออกแบบ / สถาปนิก
ไม่ระบุ
18,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์,ตัดสินใจ,ภาษา,การนำเสนอ,การสื่อสาร,ความละเอียดรอบคอบ
สมาชิก
พลอยใส ริญญา
การตลาด
ไม่ระบุ
16,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์,การสื่อสาร
สมาชิก
ภูริช จันทร์ประดิษฐิ์
การตลาด
ไม่ระบุ
17,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์,ตัดสินใจ,ภาษา,การนำเสนอ,การสื่อสาร,ความละเอียดรอบคอบ

Top Companies

ข่าวสารและไอเดียดี ๆ